Daily Gate

Daily Gate betjänar dagligvaruindustrin i Finland och flera europeiska dagligvarukedjor.

Vi är specialiserade på olika funktioner och rutiner som hänför sig till export av dagligvaror, t.ex. försäljning, marknadsundersökningar, produktutveckling, marknadsföring, rapportering och kundkontakter samt konsulttjänster och administration med avseende på inköpsprocesser.


"Som jag ser det finns det alltid marknad för prima varor. Våra kunder är innovativa finländska dagligvaruföretag som söker nya distributionskanaler för sina produkter, främst på den europeiska marknaden. Våra europeiska kunder är dagligvarukedjor och företag inom HoReCa-sektorn."

Tuomo Ahokanto
Daily Gate